Dlaczego my?

Z punktu widzenia przedsiębiorcy o wiele korzystniejszym rozwiązaniem jest wybór firmy windykacyjnej niż tworzenie własnych działów windykacji. Decydują o tym następujące czynniki:

  • W przypadku wyboru firmy windykacyjnej nie zachodzi potrzeba zatrudniania pracowników o kwalifikacjach w dziedzinie windykacji, a w związku z tym, ponoszenia oprócz kosztów wynagrodzenia również kosztów ZUS, funduszów socjalnych, kosztów związanych z absencją w pracy, z utworzeniem stanowiska pracy, obsługą kadrową pracownika.
  • W przypadku wyboru firmy windykacyjnej nie zachodzi potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników i ponoszenia wydatków w tym zakresie.
  • Firma windykacyjna z reguły świadczy tego typu usługi dla wielu podmiotów, jej pracownicy dysponują więc bardzo bogatym doświadczeniem, a co za tym idzie umiejętnością zastosowania znacznie szerszego wachlarza środków windykacyjnych i umiejętnością właściwego reagowania na podejmowane przed dłużników próby ochrony przed wierzycielami.
  • Pracownicy zatrudnieni w firmie windykacyjnej to sprawdzeni specjaliści. Zatrudniając pracowników przedsiębiorca nie ma gwarancji, że decyduje się na fachowców z dziedziny windykacji należności.
  • Przedsiębiorca ponosi znacznie wyższe ryzyko w przypadku błędu wywołanego niekompetencją pracownika. Odpowiedzialność pracownika z tego tytułu jest bardzo ograniczona restrykcyjnymi normami prawa pracy. W przypadku błędu popełnionego przez firmę windykacyjną odpowiedzialność jest bardzo daleko idąca, ograniczona może być jedynie normami prawa cywilnego i zapisami umowy.
  • Bardzo prosty i czytelny sposób rozliczeń z firmą windykacyjną. Podstawą rozliczenia jest faktura VAT.
  • W przypadku wyboru firmy windykacyjnej pobierającej jedynie wynagrodzenie prowizyjne, firma ta przejmuje w całości na siebie ryzyko prowadzenia działań windykacyjnych. W przypadku zatrudnienia pracowników zachodzi konieczność wypłacania wynagrodzenia i ponoszenia kosztów działań windykacyjnych również w przypadku bezskutecznej egzekucji.
  • W przypadku wyboru firmy windykacyjnej pobierającej jedynie wynagrodzenie prowizyjne, nie zachodzi po stronie przedsiębiorcy konieczność nadzoru i kontroli nad prowadzonymi działaniami windykacyjnymi. Firma windykacyjna jest bowiem wówczas zainteresowana jak najszybszym odzyskaniem długu. W przypadku zaś zatrudnienia pracowników zachodzi po stronie przedsiębiorcy konieczność wypracowania dla pracowników kosztownego systemu motywacji i kontroli nad prowadzonymi działaniami windykacyjnymi.