Zapewniamy pomoc w zakresie:

 1. Windykacja należności
  • windykacja przedsądowa
  • windykacja na etapie postępowania przed sądem
  • postępowanie egzekucyjne u komornika
 2. Zakładanie i likwidacja spółek
 3. Zmiany w umowach spółek
 4. Bieżąca obsługa prawna organów w spółkach kapitałowych
  • przygotowanie projektów uchwał i protokołów
  • pomoc w przygotowaniu zgromadzeń udziałowców i akcjonariuszy
 5. Tworzenie oraz opiniowanie umów
 6. Prowadzenie postępowań przed sądami cywilnymi
 7. Zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych i dalsze prowadzenie postępowania upadłościowego
 8. Ochrona prawna dłużników
  • skarga na czynności komornika
  • powództwo przeciwegzekucyjne
  • sprzeciw od nakazów zapłaty oraz wyroków zaocznych
 9. Stała opieka prawna